Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
2 / 2013 Hotararea nr.2 din 2013 27-02-2013
2 / 2013 pentru abrogarea HCL nr. 24 din 10.05.2011 privind infiinţarea serviciului social ,,Centrul de Zi pentru Copii din sat Satu Nou" comuna Coloneşti judeţul Bacău si alocarea suprefetei de teren din domeniul public necesar pentru realizarea obiectivului ,,Centrul de Zi pentru Copii din sat Satu" Nou comuna Coloneşti judeţul Bacău 27-02-2013
1 / 2013 Hotararea nr.1 din 2013 14-01-2013
1 / 2013 pentru modificarea H.C.L Coloneşti judeţul Bacău nr. 70 din 10.12.2012 privind impozitele şi taxele locale aferente anului 2013 si a altor taxe asimilate acestora 14-01-2013
72 / 2012 Hotărâre privind aprobarea execuţiei trimestrului IV pe anul 2012 28-12-2012
71 / 2012 Hotărâre privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice din comuna Coloneşti judetul Bacău, pentru lunile octombrie şi noiembrie 2012 10-12-2012
70 / 2012 Hotărâre privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013 şi a unor taxe speciale 10-12-2012
69 / 2012 Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 10-12-2012
68 / 2012 Hotărâre de aprobare a regulamentului de măsuri pentru gospodărirea, întreţinerea si înfrumuseţarea localităţilor din Comuna Colonesti judetul Bacau pentru anul 2013, şi a programul de măsuri pentru gospodărirea, întreţinerea si înfrumuseţarea localităţilor din Comuna Colonesti judetul Bacau, pentru anul 2013. 10-12-2012
67 / 2012 Hotărâre cu privire la stabilirea cuantumului acordat pentru anul 2013, în cazul decesului unei persoane beneficiară de ajutor social sau membru din familia beneficiară de ajutor social 10-12-2012
Înapoi

Chestionare

Cum apreciati actuala administratie ?

Foarte buna

Buna

Sub asteptari

Votează

GAL