Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
72 / 2012 Hotărâre privind aprobarea execuţiei trimestrului IV pe anul 2012 28-12-2012
71 / 2012 Hotărâre privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice din comuna Coloneşti judetul Bacău, pentru lunile octombrie şi noiembrie 2012 10-12-2012
70 / 2012 Hotărâre privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013 şi a unor taxe speciale 10-12-2012
69 / 2012 Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 10-12-2012
68 / 2012 Hotărâre de aprobare a regulamentului de măsuri pentru gospodărirea, întreţinerea si înfrumuseţarea localităţilor din Comuna Colonesti judetul Bacau pentru anul 2013, şi a programul de măsuri pentru gospodărirea, întreţinerea si înfrumuseţarea localităţilor din Comuna Colonesti judetul Bacau, pentru anul 2013. 10-12-2012
67 / 2012 Hotărâre cu privire la stabilirea cuantumului acordat pentru anul 2013, în cazul decesului unei persoane beneficiară de ajutor social sau membru din familia beneficiară de ajutor social 10-12-2012
66 / 2012 Hotărâre privind aprobarea planului de activităţi ce vor fi efectuate de persoanele sancţionate contravenţional şi condamnate în vederea prestării unei activităţi în folosul comunităţii pentru anul 2013 10-12-2012
65 / 2012 Hotărâre privind aprobarea Planului de activităţi ce vor fi efectuate de benficiari ai Legii 416/2001 privind venitul minim garantat modificată prin Legea nr.276/2010, pentru anul 2013 10-12-2012
64 / 2012 Hotărâre privind stabilirea numărului de asistenţi personali pentru anul 2013 10-12-2012
63 / 2012 Hotărâre privind aprobarea contractului cadru de colaborare privind derularea unui program de suport social în parteneriat cu Fundaţia de Sprijin Comunitar Bacău, în beneficiul persoanelor defavorizate din comuna Coloneşti judetul Bacau 10-12-2012
Înapoi

Chestionare

Cum apreciati actuala administratie ?

Foarte buna

Buna

Sub asteptari

Votează

GAL