Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
9 / 2011 Hotarare privind aprobarea studiului de fundamentare a deciziei de \'Delegare prin concesiune a serviciilor de depozitare, tratare si valorificare a deseurilor municipale nepericuloase in judetul Bacau\'- 31 localitati din judetul Bacau, pentru celula 1 si facilitatile conexe ale depozitului conform de deseuri. 2011-03-18
8 / 2011 Hotarare privind aderarea Comunei Colonesti la Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania - Filiala Judetului Bacau. 2011-03-18
7 / 2011 Hotarare privind aprobarea Regulamentului si Programului de Gospodarire a Comunei Colonesti pentru anul 2011. 2011-03-18
6 / 2011 Hotarare privind aprobarea criteriilor ce se au in vedere la stabilirea limitelor minime ale veniturilor obtinute de solicitantii de ajutor social. 2011-03-18
5 / 2011 Hotarare privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local ce vor fi efectuate în anul 2011 de către beneficiarii Legii 416/2001 privind venitul minim garantat 2011-02-02
4 / 2011 Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Colonesti pe anul 2011. 2011-02-02
3 / 2011 Hotarare privind stabilirea unor taxe locale pe anul 2011 (taxa oficiere casatorie, taxa divort) 2011-01-25
2 / 2011 Hotarare privind aprobabrea reorganizarii activitatilor, a statului de functii, si organigrama din cadrul \'Centrului de Servicii pentru Copil si Familie\', comuna Colonesti 2011-01-25
1 / 2011 Hotarare privind infiintarea Politiei Locale Colonesti judetul Bacau si aprobarea regulamentului de organizare si functionare a Politiei Locale in comuna Colonesti judetul Bacau 2011-01-25
54 / 2010 Hotarare privind aprobarea si taxelor locale pentru anul 2011 si a unor taxe speciale. 2010-12-17

Înapoi