Informații financiare

 

Modele pentru declarații fiscale, conform codului fiscal.

 

Declarațiile se depun în 30 de zile de la dobândirea unei clădiri, unui teren sau unui mijloc de transport.

 

De asemenea declarație se depune și în cazul unei extinderi a construcției existente.

 

Depunerea cu întârziere a declarațiilor constituie contravenție.

 

Înapoi