TABEL NOMINAL CU CETĂȚENII CARE AU FOST INVALIDAȚI DE COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR PENTRU TERENURILE CU VEGETAȚIE FORESTIERĂ CONFORM PROCESULUI VERBAL DIN 23 MARTIE 20162017-01-17 00:00:00

Înapoi