Educație

  În comună funcționează 4 școli generale din care: 2 școli cu clasele I - VIII (una în satul Colonești cu un efectiv de 151 de elevi și una în satul Spria cu un efectiv de 87 de elevi) 2 școli cu clasele I - IV (una în satul Călini cu un efectiv de 45 de elevi și una în satul Satu Nou cu un efectiv de 35 de elevi).

  În privința învățământului, pe raza comunei Colonești funcționează un număr de 3 grădinițe, în satele Colonești (2 grupe - 40 preșcolari), Călini (1 grupă - 16 preșcolari), Satu Nou (1 grupă - 20 preșcolari).         Comuna Colonești este situată într-o zonă defavorizată economic, unde copiii sunt obligați, pentru a trăi, să muncească în gospodăriile proprii și nu numai. Singura sursă de educație și instruire rămâne școala și din această cauză administrația locală în ultimii ani s-a concentrat pe o serie de proiecte spre a veni în sprijinul dezvoltării învățământului cum ar fi:

  a) Construirea de școli noi care întrunesc condiții moderne de studiu și care în momentul de față sunt o mândrie pentru localnici:

- Școala cu clasele I-VIII Colonești (finalizată),

- Școala cu clasele I-VIII Spria (finaliztă),

- Școala cu clasele I-IV Satu Nou (finalizată),

- Școala cu clasele I-IV Călini (realizată în proporție de 70%,

- Grădinița Colonești care va fi dotată cu un grup sanitar modern și încălzire centrală

  b) Dotarea cu baza materială a învațământului:

- Achiziționarea unui microbus Mercedes cu 16 locuri prin donația realizată de Asociația româno- franceză AMITIE ROUMÀINE cu ajutorul căruia elevii fac naveta;

- Dotarea fiecărei școli din cele 4 cu laboratoare de informatică;

- Dotarea școlilor cu material didactic;

- Echiparea cu centrale termice a fiecarei școli;

- Realizarea printr-un proiect Phare a unui Centru de zi pentru copil și familie în satul Colonești de a cărui servicii, condiții de studiu, personal didactic și o masă caldă la cantină beneficiază peste 20 de copii ce provin din familii nevoiașe ce au nevoie de sprijin, care beneficiază și de serviciile unui microbus Mercedes cu 8+1 locuri pentru transportul acestora de la școala si la domiciliu,

- Amenajat bază sportivă unde copiii își desfășoară orele de sport,

- Amenajarea curților interioare a școlilor,

- Realizarea a 3 parcuri de joacă în comună,

- Dotarea unei săli de joacă pentru preșcolarii din grădinița Colonești cu ajutorul Fundației de Sprijin Comunitar și printr-un proiect micro-grant Educație și Consiliere pentru Copil și Familie Colonești finanțat de UNICEF Romania,

   În anul 2011 prin programul demarat de Consiliul Județean Bacău la inițiativele președintelui Dragoș Benea, prin grija administrației locale, a fost înființată pe o suprafață de 1ha o frumoasă livada de meri și pruni care a fost îngraditaă și poartă denumirea de ”Livada Copilăriei”, livadă ce a fost realizată cu scopul de a fi îngrijită de elevii comunei și de a le dezvolta acestora simtul gospodăriei.

  În satul Colonești există școala monument istoric realizată în anul 1902 după un proiect tip ce poartă numele renumitului cărturar și ministru al educației Spiru Haret. Prin această școală s-au perindat de-a lungul timpului multe promoții de elevi ajunși la bătrânețe care își aduc aminte cu nostalgie de vremurile trecute iar în fața acestui local mai există încă cei doi molizi seculari. În momentul de față în acest local funcționează Grădinița Colonești cu 2 grupe de preșcolari și Biblioteca Școlară.

Înapoi


Chestionare

Cum apreciati actuala administratie ?

Foarte buna

Buna

Sub asteptari

Votează

GAL