Prezentare generală

 

Comuna Colonești este situată în partea de est a județului Bacău, la limita cu judeţul Vaslui, amplasată la 45 km de municipiul Bacău.

 

Comuna se învecinează cu:

  • la Nord, comuna Plopana și comuna Odobești
  • la Est, comuna Dragomirești, județul Vaslui
  • la Vest, comuna Stănișești și comuna Izvoru Berheciului
  • la Sud, comuna Răchitoasa

 

Suprafața totală a teritoriului administrativ al comunei este de 4468 ha teren, din care teren agricol 3078,4 ha, păduri 1118 ha, ape 25,69 ha, căi de comunicații 103,69 ha, neproductiv 59,45 ha.
Din totalul terenului, 4101,31 ha reprezintă teritoriu extravilan, iar 366,69 ha teritoriu intravilan.

 

Din punct de vedere geomorfologic teritoriul comunei este situat în Podișul Bârladului, zona Colinelor Tutovei, caracterizat printr-un relief variat alcătuit din culmi deluroase, ondulate în direcția nord-sud cu înălțimi ce variază între 300-500 m culminând cu înălțimea de 561 m în dealul Doroșanu. Versanții au pante mari, prezintă eroziuni de suprafață de toate gradele.

 

Teritoriul comunei face parte în întregime din bazinul hidrografic al pâraului Zeletin.

 

Comuna nu dispune de resurse naturale, de materii prime și materiale deosebite în afara fondului forestier.
Principalul profil economic al comunei este agricultura, terenul agricol reprezentând 70% din suprafaţa totală.

 

Creșterea animalelor și păsărilor se realizează în sistem gospodăresc individual.

 

Din punct de vedere administrativ comuna are în componența sa satele: Zapodia, Colonești, Călini, Spria, Satu-Nou, Valea Mare.

 

Populaţia comunei numără 2189 locuitori din care 1055 bărbați și 1134 femei.

Înapoi


Chestionare

Cum apreciati actuala administratie ?

Foarte buna

Buna

Sub asteptari

Votează

GAL