Proiecte

 

În comuna Colonești privitor la proiecte în ultimii ani s-au realizat următoarele:

 • Amenajarea Căminului Cultural într-o fostă moară boierească în satul Colonești cu fonduri de la bugetul local 
 • Amenejerea unui centru de zi pentru Copil și Familie prin fonduri PHARE și de la bugetul local.
 • Construirea școlilor Colonești și Spria cu câte 5 Săli de clasă plus, birouri, anexe, grupuri sanitare si surse proprii de apă.
 • Construirea școlii cu clasele I-IV Satu Nou cu 4 Săli de clasă plus cancelarie, anexa, grup sanitar, încălzire și rețea proprie de alimentare cu apă.
 • Construire în proporție de 70% a Școlii cu clasele I-IV Călini cu 5 Săli de clasă, grupuri sanitare, birouri anexe și încălzire centrală.
 • Renovarea sediu Bibliotecă, dispensar, Centru de zi și farmacie.
 • Construirea sediului nou al Primăriei Colonești
 • Îngrijirea la domiciliu a peste 60 de bătrâni în parteneriat cu Societatea de Crucea Roșie  și Fundația de Sprijin Comunitar
 • AmenejareaTârgului săptămânal cu ajutorul Asociatiei româno - franceze Amitie Roumaine 
 • Amenajarea unui cabinet stomatologic cu dotările necesare 
 • Accesarea unui proiect micro-grant Unicef care vine în sprijinul familiilor aflate în dificultate 
 • Construirea a peste 15 surse de apă potabilă în zona cu problemă în ceea ce privește apa potabilă
 • Construirea unui monument istoric și o troiță închinate celor peste 250 de eroi locali căzuți în cele două războaie mondiale
 • Contribuția cu fonduri la realizarea și dotarea a patru biserici din comună
 • Dotarea școlilor
 • Balastrarea drumurilor locale 
 • Dezvoltat rețeaua de iluminat public 
 • Amenajarea bazei sportive Colonești,  etc.

 

În momentul de față sunt realizate studii de fezabilitate și proiecte tehnice pentru următoarele investiții ce urmeaza a fi realizate:

 • Realizare grup sanitar și încălzire termică la gradinița Colonești, lucrări ce vor începe în primăvara anului 2014 cu fonduri nerambursabile
 • Construirea unui dispensar uman în satul Colonești cu ajutorul Fundației româno-olandeze Betania, lucrări ce vor fi finalizate în toamna anului 2013 
 • Realizarea unei rețele de apă și canal în satele Colonești și Zăpodia
 • Realizarea unui parc de centrale eoliene
 • Modernizarea prin asfaltare a circa 6 km de drumuri locale în satele Colonești, Spria, Satu Nou și Călini 
 • Finalizarea lucrărilor la Școala Călini

 

Se dorește pe viitor realizarea următoarelor investiții:

 • Construirea unui Cămin Cultural în Colonești 
 • Construirea unei capele și case praznicale în localitatea Colonești 
Înapoi


Chestionare

Cum apreciati actuala administratie ?

Foarte buna

Buna

Sub asteptari

Votează

GAL